Skip Navigation LinksHome > NSVX > Phỏng Vấn NS VX

Chương Trình Phỏng Vấn - Một Giờ Thánh Nhạc

Phần 1
Phần 2
Phần 3
2012
Niềm Đau & Thập Giá
Phỏng vấn NS Viễn Xứ


Videos

Con Vững Tin Nơi Ngài
Con Có Chúa
Lòng thương xót Chúa
Xin Ơn Bình An
Tình Yêu Xin Trao Về
Chúa Dẫn Tôi
Con Khao Khát Ngài