Skip Navigation LinksHome > CDVX > Liên Lạc

Liên Lạc


Webmaster: webmaster@vienxu.org

Cộng Ðoàn Trái Tim Ðức Mẹ Vô Nhiễm


Address:
1100 S. Center St.
Santa Ana, CA 92703
Quản nhiệm: LM Joseph Nguyễn Thái
Phone: 714-886-9908
Lễ Chúa Nhật: 5:00 PM thứ Bảy
Website: http://www.cdttvndm.org
Giải Tội: 4:30 PM thứ Bảy
Rửa Tội: 4:00 PM thứ Bảy