Skip Navigation LinksHome > NSVX > CD 'Dấu Chân' > Download để in và nghe MP3
Down load để in bài hát và nghe mp3
Bài Tên Bài Hát Câu Hát Khởi Ðầu Người Hát MP3 PDF
0 Lời Mở Đầu MP3
1 Dấu Chân Có một người một đêm mơ giấc mông say. Quang Dũng MP3 PDF
2 Bên Chúa Gần bên chúa sướng vui thoả dầy. Vân Khánh & Viết Vũ MP3 PDF
3 Chúa Chăn Nuôi Tôi Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi Khắc Dũng MP3 PDF
4 Chúa Rộng Lượng Từ Bi Bởi vì chúa rộng lượng từ bi Bảo Yến MP3 PDF
5 Niềm Ðau Và Thập Giá Ngàn trùng biền biệt trôi đi, Con kêu lên Cha nhân từ. Quang Dũng MP3 PDF
6 Ðịa Cầu Ðầy Ân Sủng Chúa Vì lời Chúa tôi đang lắng nghe thật là lời chân chính Ðoan Trang MP3 PDF
7 Theo Gương Giêsu Thầy rửa chân cho con sao, Phêrô ngập ngừng hỏi thầy Tấn Ðạt MP3 PDF
8 Phó Thác Cho Mẹ Yêu Một tình yêu dâng hiến cho Mẹ yêu Hạnh Nguyên MP3 PDF
9 Lời Cảm Mến Lời cảm mến hồng ân chúa ban xuống cho gia đình. Khắc Dũng & Bảo Yến MP3 PDF
10 Bên Mẹ Dâng trước ngai Mẹ hiền Ðoan Trang & Tấn Ðạt MP3 PDF